Bryk webdesign
Welkom...op de website van de Praktijk voor Zijnsoriëntatie
van Jos Klaassen.

Het oneindige zoekt de intieme aanwezigheid van het eindige,
het eindige verlangt op te gaan in het oneindige.
Ik weet niet wie dit heeft bedacht...
Dat het begrensde moet hunkeren naar vrijheid...
en vrijheid om begrenzing vraagt.


(Tahore)

ZijnsoriëntatieZijnsoriëntatie is een eigentijdse spirituele levensvisie ontwikkeld vanaf 1987 door Hans Knibbe, klinisch-psycholoog, spiritueel leraar en oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie te Utrecht.
Het is een pragmatische, ervaringsgerichte benadering die oeroude spirituele inzichten combineert met hedendaagse kennis over de werking van de psyche.

De Zijnsgeoriënteerde werkwijze is gefundeerd in het principe dat het altijd mogelijk is contact te maken met een inherente vrije en liefdevolle dimensie in ons. Hoe verkrampt, angstig en dwangmatig we ook zijn, de grond van ons bewustzijn is daar vrij van, net zoals een spiegel inherent vrij is van de reflecties daarop. We noemen dit bewustzijn het Zijnsbewustzijn.

Rustend in dit bewustzijn ontspant onze chronische kramp en wordt welbevinden voelbaar. Omdat we ons in dit bewustzijn niet verdedi­gen, komt grote helderheid tevoor­schijn. Omdat we niets buiten­sluiten in onze waarneming is er een basale ruimhartigheid.
Dit bewustzijn zien we als doel en tege­lijk als belangrijkste voertuig op het pad naar zelfverwerke­lijking. Het hele proces van psycholo­gisch onderzoek, gevoelsmatig openen, crises doorwerken, keuzes maken enzovoort, wordt in onze werkstijl daarom vanuit dit bewustzijn aangegaan.

De Zijnsgeoriënteerde werkvormen waarvan ik me bedien zijn eenvoudig, helder, direct en ervarings­gericht. Ik werk met meditatie, visualisatie, waarnemingsoefeningen, lichaamswerk en dans.
Deze werkvormen zijn zodanig vormgegeven dat ze ons laten ervaren wat onze beperkende patronen zijn, ons uitnodigen onze vrijheid te belichamen en ons toegang geven tot Zijnsbewustzijn.

(bron: School voor Zijnsoriëntatie)

Individuele begeleidingMeestal is er een directe aanleiding om begeleiding te zoeken. Het ervaren van lichamelijke of psychische spanningen, gevangen zit­ten of overspoeld raken door emoties, het missen van zelfwaar­dering en vertrouwen, het ervaren van een tegenstrijdigheid tussen gevoel en verstand, moeite hebben met contact maken of in contact zijn en ondefinieerbare stemmingen of leegtegevoelens zijn veel voor­komen­de aanleidingen.

Soms leven er vragen in je als: wie ben ik eigenlijk, hoe sta ik in het leven, wat wil ik met opleiding, werk of (partner-)relaties?
Als je in bovenstaande jezelf herkent en je wilt daarmee aan de slag, dan kan ik waarschijnlijk iets voor je betekenen.

Eigen aan Zijnsgeoriënteerde begeleiding is dat ik via gesprek en ervaringsgerichte methodieken werk met de psychische gesteldheid (het dagelijks-zelf). En dat je contact leert maken met de open en ruime vorm van jezelf op Spirit en Zijns­niveau (het vrije zelf).
Het vrije zelf heeft o.a. kwaliteiten als waardigheid, wijsheid, liefde, kracht, creativiteit en levenslust. Vanuit deze kwaliteiten is het een uitdaging om je leven vorm te gaan geven.

Ongeacht de werkwijze die tijdens de begeleiding gevolgd wordt, vraagt het om een actieve houding en oefening om je dagelijks-zelf te herkennen en los te (leren) laten, je vrije zelf te (leren) belichamen en als uitgangspunt in je dagelijkse leven te nemen. In die zin kun je spreken van het gaan beoefenen van een vorm van levenskunst.

Regelmatig komt het voor dat, indien er sprake is van relatieperikelen tijdens een individueel begelei­dingstraject, de partner gevraagd wordt om aan één of meerdere sessies deel te nemen.
RelatiebegeleidingVoor iedereen in een partnerrelatie kan het verrijkend zijn om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van de relatie. (zie artikel over relatiebegeleiding)
Het is zowel verhelderend en bevrijdend om te snappen (zowel rationeel als gevoelsmatig) hoe je met elkaar gewoontepatronen herhaalt, als om deze te doorbreken en tot nieuw adequaat gedrag te komen.
In het eerste geval draai je met elkaar in bekende cirkels rond en wordt de relatie vaak ervaren als een beperking.
In het tweede geval betreed je met elkaar een open ruimte waar ontdekt kan worden hoe je vanuit waardigheid en waarachtigheid vorm kunt geven aan de relatie.

Ruim 20 jaar begeleid ik stellen die op een punt gekomen zijn dat ze duidelijkheid willen of ze met elkaar verder willen en hoe dat er dan uit moet gaan zien.
Meestal komt dit voort uit een onvrede over de gang van zaken in de relatie. Het kan zijn dat er een gebrek is aan doeltreffende communicatie. Het niet onder ogen willen zien dat de ander 'anders' is dan je zou willen, kan veel strubbelingen geven.
Soms is er een (emotionele) rolverdeling ontstaan waar de partners (vaak onbewust) zich ongelukkig in voelen. Dit zijn een paar aanleidingen waardoor partners ieder hun eigen weg dreigen te gaan. Het eigen belang gaat dan voor het relatiebelang.

Door toegenomen inzicht en/of betere communicatieve vaardigheden, door de waarde te gaan (h)er­kennen van ieders eigenheid of door relatiebelang voorop te stellen blijkt dat wat in eerste instantie reden kan zijn om uit elkaar te gaan, vaak weer de ingang is om met elkaar een competente, liefde­volle en inspirerende relatie te onderhouden.
Jos KlaassenIk ben geboren in 1953. Na mijn middelbare school heb ik enige ja­ren gereisd en heb vervolgens een HBO-opleiding sociaal-pedagogisch werk gedaan, waarbij ik tijdens en erna, veel in groepen gewerkt heb met dramatische vorming als onderzoeks­middel tot verandering.
In 1986 ben ik als vrijgevestigd begeleider met mijn praktijk be­gonnen. Eerst als biodynamisch therapeut na een driejarige lichaamsgerichte therapieopleiding. In 1989 ben ik student ge­worden aan de School voor Zijnsoriëntatie o.l.v. Hans Knibbe te Utrecht.

De rijkdom en diepte van de Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijze heeft me vanaf het begin in hart en ziel geraakt en gevormd.
In de loop der jaren heb ik met vele mensen gewerkt in individuele sessies, in relatiesessies of in groepen.
Dankzij alle opgedane ervaring en de jarenlange nascholing en supervisie aan de School voor Zijns­oriëntatie, kan ik steeds weer opnieuw verwonderd zijn over de wijsheid, veerkracht en levens­lust in ieder mens. Ongeacht de ervaringen in het verleden, blijkt de waardigheid en waarachtigheid van het ongeschon­den zelf altijd aanwezig. Het is een uitdaging als van daaruit koers gezet wordt op het eigen levenspad en richting gegeven wordt overeenkomstig eigen behoeften, wensen, inzichten, waarden en inspiratie.

Door een ingrijpend ziekteproces in 2005/2006 heb ik aan den lijve ervaren hoe lichamelijk kwetsbaar we zijn en hoe sterk we kunnen zijn om met zulke heftige ervaringen om te kunnen gaan. Beroepsmatig en als ervaringsdeskundige kan ik anderen nabij zijn en begeleiden die soortgelijke processen doormaken.

Naast de eigen praktijk ben ik een aantal jaren student- en leerbegeleider geweest aan de School voor Zijnsoriëntatie.
ContactMocht(en) je/jullie overwegen bij mij in begeleiding te willen of meer informatie behoeven over inhoudelijke en/of praktische zaken met betrekking tot begeleiding, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Als we besluiten tot een begeleidingstraject, volgt daarna een intakeprocedure. Aan de hand van een vragenlijst wordt in kaart gebracht wat de hulpvraag is en wil ik verder een beeld krijgen hoe de actuele vraag verband houdt met de levensgeschiedenis tot nu toe. Dit vraagt enige achtergrondinformatie met betrekking tot ouderlijk gezin, verschillende vormen van ontwikkeling en huidige omstandigheden.

Afspraken kunnen gemaakt worden per email:

Na ruim 25 jaar met mijn praktijk gevestigd te zijn geweest in het Centrum voor Bewust-Zijn te Nijmegen, woon en werk ik sinds juli 2012 in Gendt.
De praktijk is ook per bus (lijn 33) goed bereikbaar. Er is vrije parkeergelegenheid voor de deur.

Praktijk voor Zijnsoriëntatie van Jos Klaassen
Europalaan 16691 CE  GendtAGB-code 90-039453
ING 5683387KvK 09198829BTW-nummer NL074684310.B01


zijnsorientatie.nlberoepsverenigingzijnsorientatie.nl
zijnsorientatie-stichting.nlzijnsorientatie-regionijmegenarnhem.nl
beeldmateriaal:Kees van Oorde  
realisatie website:
Praktijk voor Zijnsoriëntatie van Jos Klaassen